Budeme mít soukromé lokality minerálů?

Autor: Zbyněk Buřival
Publikováno: 23.11.2018 10:17
Naposledy upraveno: 23.11.2018 10:17

Zdá se vám placení za sbírání minerálů jako nesmysl? Dříve jsem to viděl podobně. S ohledem na vývoj v posledních 15 letech však dávám za pravdu zkušenějším. Na mnoha místech by to mohlo vyřešit napjatou situaci mezi sběrateli a majiteli pozemků. A také by to pomohlo zabránit mnohdy zbytečné likvidaci zajímavých lokalit.

Jak funguje placená lokalita?

Ve světě funguje řada lokalit, kde můžete sbírat pouze za poplatek. Někde se platí paušální poplatek za vstup na lokalitu, někde pouze za nalezené minerály (obvykle na váhu), a někde platíte obojí. Může se jednat například o velmi volné paušální poplatky za licenci ke sběru minerálů, jaké například platí strahleři v Alpách. Častěji se však jedná o soukromé pozemky a zejména lomy a staré odvaly, kde smíte za poplatek sbírat.


Zcela aplanovaná lokalita chryzoberylu na Rasovně u Maršíkova. I takto bohužel končí některé lokality.

Přínos placených lokalit

Přestože si mnoho jedinců myslí opak, placený vstup na lokality má své obrovské výhody. Za prvé nelze na řadě lokalit sběru minerálů zamezit, fanatické sběratele a zejména hamižné kšeftaře v honbě za vzácnostmi nic nezastaví. Pro slušné sběratele jistě není problém zaplatit nějakou tu stokorunu za to, že si budou moci v klidu kopat anebo hledat. Majitelé lokalit o ně navíc obvykle pečují, občas zrekultivují překopané oblasti, navezou či vybagrují čerstvý materiál a mohou poskytovat i další služby.


Zákaz sbírání na známých a obrovských haldách je nesmyslný, stejně jako naprosto neefektivní. V Ľubietové jde naštěstí na obecním úřadě bez problémů požádat o svolení, kopat se ale nesmí. Zrovna Ľubietová by mohla své světové proslulosti velmi dobře využít a nabídnout řadu služeb i mezinárodním návštěvníkům.

Nemalou výhodou je zachování produktivity lokalit, které by jinak podlehly zkáze. Namátkou zavezené lomy, zrekultivované zajímavé odvaly, zalesněné a zlikvidované lesní lokality a výchozy atd. Mezi výhody patří i bezproblémově dostupná lokalita a doprovodné služby, jako například možnost stanování. Řada podnikavých majitelů také nabízí různé netradiční atrakce pro děti, prodávají občerstvení a minerály anebo půjčují vybavení.

Nesmyslná cesta represí

Na řadě lokalit by místo nesmyslných snah o represe a zákazy bylo vhodné uvažovat naopak o spolupráci se sběrateli. Místo neustálého hlídání lesa či polí, vyvěšování zákazů a zbytečných konfliktů by kolikrát bohatě stačilo inkriminovaný odval či lůmek zpřístupnit sběratelům za předem daných podmínek. Často se jedná o poměrně nicotnou část pozemku a majiteli by nevznikla žádná podstatná škoda, naopak by mohl na výběru poplatků a dalších službách nemálo vydělat. Případné oplocení a komerční zpřístupnění lokality by navíc v mnoha případech bylo nejúčinnější obranou proti nájezdům ničitelů.


Na příkladu Zlatého Chlumu u Jeseníku vidíme, že represe nepomáhají a ani přírodní rezervace některé nenechavce neodradí.

Nesmysl anebo nevyhnutelný vývoj?

Ač to asi řadě českých sběratelů připadá divné, pro hustě obydlené území s velkým počtem sběratelů je placení za vstup na lokality nevyhnutelný vývoj. Prudký nárůst dostupných informací a snadná přeprava mezi lokalitami má za následek značný nápor na lokality a jejich nevyhnutelnou devastaci nezodpovědnými jedinci. Komerční využití lokalit umožňuje rozumný kompromis mezi sběrateli a majiteli pozemků. Jistě se nejedná o univerzální návod pro všechny lokality, ale na určitých lokalitách to může fungovat skvěle.

Komentáře

Milan Prchal said:

28.06.2014 22:27:52

Soukromé lokality ke komerci bych uvítal. Sbírám minerály 50 let a vidím, že dnes je mnohé výdělečná činnost, ale sběratel si rád zaplatí poplatek a ví, že v klidu může hledat a pokoušet se o štěstí. To je to kouzlo objevování.

Jan Vlk said:

28.06.2014 23:55:42

Zdař Bůh V zahraničí naprosto normální, že se platí za vstup na lokalitu nebo materiál na váhu, někde i obojí. Viz Grube Clara či Navajun.

Petr Šulc said:

29.06.2014 09:00:19

Děkuji za tento článek. Velmi aktuální a inspirativní. Znám ze zahraničí také soukromé lokality, kde majitelé povolují sběr pouze sběratelům organizovaným v solidních odborných a zájmových organizacích. Někde i bezplatně. A dbají na dodržování určitých pravidel např, bezpečnosti sběratelů. Nejvyšší čas aby se to ujalo ve světě víc a u nás začalo. Nemůže k tomu dojít pokud do toho nebudou aktivně vstupovat sami sběratelé a jejich organizace.

Jan Čermák said:

01.07.2014 19:01:33

Ad Petr Šulc: A dostáváme se opět do situace, kdo by nebyl v nějaké organizaci, tak si neškrtne, což je špatně, protože víme jak to s takovými organizacemi chodí... (respektive jak získají nějakou moc tak si začnou diktovat) např. časem by museli členové platit nemalé členské příspěvky, návštěvy lokalit by byly možné jen pokud by se oraganizace domluvila nebo její část, solitérní výlety by těžko připadaly v úvahu, když by jim byl někdo nepohodlný, tak by ho vyloučili atd. To je dle mého názoru špatně. <br><br> Ad článek: špatný nápad to jistě u některých lokalit není. Obávám se ale, že u nás by to asi moc nefungovalo. Tolik sběratelů, kteří by byli ochotni zaplatit 500kč aby si zakopali třeba na haldě v Dolních Borech moc nebude a když se dá 50kč tak se to zase majiteli v podstatě nevyplatí (načerno to dělat nemůže a pokud to bude chtít oficiálně tak ho to bude taky něco stát). Respektive koukneme-li například na USA, tak tam jsou v podstatě všechny lokality soukromé, ale zase jaké kameny se tam dají najít, o tom si u nás můžeme nechat zdát. V ČR hodně lokalit leží buď na obecních nebo státních pozemcích a ti se tímto zabývat nebudou radši tam dají cedule a na sběratele pošlou policii. <br><br> Vyzdvihl bych spíše důvod proč všude přibývají cedule zákaz sběru, nebo majitel sběratele žene pryč z pozemku. Je to prosté, protože mezi sběrateli jsou prasata, kteří lokalitu rozkopou a díru nechají a ještě do ní nahážou odpadky ze svačiny a to je hlavní problém. Kdyby každý po sobě díru zaházel a uklidil hodně lokalit by bylo dnes stále volně přístupných. Třeba fotka Zbyňka z lokality Zlatý Chlum, tu díru (respektive to co tam z ní zbylo) jsem tam po nějakém praseti zahazoval.

Karlos said:

28.08.2014 09:56:07

Bohužel na některých lokalitách je smutný pohled na stav přírody po nájezdu sběračů, kteří ve velkém lokality plundrují, někdy i s použitím těžké techniky. Už to není takovéto odpočinkové "kladívkování"...