Nález unikátních markazitů z Mirošova

Autor: Ivo Halíček
Publikováno: 23.11.2018 10:18
Naposledy upraveno: 23.11.2018 10:18

Mirošovský lom je známá lokalita amfibolitu, který se zde těží díky své pevnosti a houževnatosti hlavně pro potřeby silničářů. Mezi šutraři je známý hlavně díky nerostům alpské parageneze.

Alpské pukliny zde až na výjimky tvoří úzké pukliny a trhliny, málokdy přesahujících 2 cm a většinou "zalité" kalcitem, ze kterých se po vyleptání dají získat zajímavé ukázky. Občas mezi ně pro zpestření zabloudí ostře ohraničená pegmatitová žilka. V dnes nejvíc těžené druhé dolní etáži, jsou hojné zóny wollastonitu a granáto-pyroxenové horniny vhodné i k leštění.


Markazitová konkrece s krápníky markazitu (17 cm)

Nejhojnějšími minerály jsou zde všudypřítomný klinochlor v podobě kuliček až do 1 cm a amfibol - aktinolit, od vlasových jehlic až po masivní krystaly. Sběrateli nejoblíbenějšími minerály Mirošova jsou asi zdejší krystaly epidotů, titanitů, pyritů a axinitů. Axinity, tvořící až třícentimetrové krystaly, pocházely z dnes již odtěžené partie skarnu. Pyrity se silným leskem se nachází jak v kubické formě, tak i jako méně běžné oktaedry. Většina je limitována šířkou pukliny ale našel jsem zde kostku o hraně 3,5 cm, bohužel potlačenou do 1 cm tloušťky. Titanity z horní části lomu často přesahovaly 2 cm, ve spodních partiích jsou většinou do 1 cm. Epidoty se pro svou křehkost a tvrdost okolního materiálu málokdy dochovají ukončené, často jsou rostlé z jedné strany pukliny do druhé. Viděl jsem 8 cm dlouhý krystal epidotu v absolutně nedobytném materiálu. Když jsem ho za pár dní přišel alespoň vyfotit, už ho nějaký "takysběratel" stačil rozmlátit na tisíc kousků.


Makro snímek melanteritu, šířka záběru 5,3 mm

Poslední velká dutina v Mirošově byla někdy začátkem 80. let minulého století. V křemenné žíle, dle ústního sdělení zcela odstřelené, obsahovala mj. i krystaly křišťálu nad 10 cm s inkluzemi aktinolitu, vynikajícím sběratelským a hlavně šperkařským materiálem.


Velká ukázka konkrece s krápníky markazitu (42 cm)

Jaké však bylo naše překvapení letos začátkem května. Po jednom z odstřelů se objevily konkrece markazitů v takovém množství a velikosti, že zcela odstřelená dutina musela být obrovská. Zcela unikátní konkrece v šedivé písečné výplni byly snad až půlmetrové a 10 kg těžké. Vyskytovaly se hlavně ve formě krápníků, méně lebníků, a z klasické zlatavé barvy přes šedou přecházely až do černé. Krápníky jsou od jehličkových až po masivní do 2 cm. Ve vlhčích pasážích je hojně doprovázel melanterit, který se však rychle rozpadal. Menší nález markazitů v Mirošově byl již v 90. letech, ale s letošním se ani velikostí a hlavně kvalitou vzorků nedá srovnat. Zdá se, že markazity, alespoň většina z nich, je dost pevná a po pečlivém vyčištění a vysušení ani nebudou potřebovat zvláštní konzervaci.

Na závěr ještě připomínám nahlášení vstupu u vedoucího lomu, většinou s tím problémy nebývají.

Komentáře

Antonín Mixl said:

15.09.2014 12:46:38

Ivo, napsal jsi to moc hezky. Měj se pěkně, uvidíme se. doufám, v Novém Městě n. Mor na burze. Mixl Tonda