Poklady světa kamenů - recenze knihy

Author: Zbyněk Buřival
Views: 12771

Publikace má 132 stran formátu B5 a přes 200 barevných fotografií na kvalitním křídovém papíře. Vazba je brožovaná lepená. Celkově lze vyzdvihnout pěknou úpravu i kvalitní zpracování a tisk. Kniha vyšla v celkovém nákladu 400 kusů. Knihu lze za 190 Kč koupit v recepci muzea či objednat e-mailem.


Kniha je přehledně členěna do sekcí, které se nejprve věnují úvodnímu geologickému přehledu oblasti západní Moravy. Další části jsou rozděleny podle geneze minerálů a částečně i podle oblastí, například tedy Lithné pegmatity, Pegmatity Třebíčska, Serpentinity atd. Ke každé kapitole je stručný text a dále výběr fotografií s popisem, lokalitou a rozměry. Fajnšmekři si mohou podle přehledu na konci knihy vyhledat minerály i podle inventárních čísel muzea, pokud by měli zájem shlédnout minerály naživo v muzeu. Nejedná se tedy o lokalitního průvodce ani odbornou literaturu, spíše o obrazovou publikaci zaměřenou na minerály západní Moravy a zejména Třebíčska.


Fotografie jsou na barevném pozadí, které část fotografů kritizuje, ale celkově je zpracování kvalitní a barvy pozadí jsou tlumené a přiměřené. Velké plus je určitě dostatečné a rovnoměrné nasvícení vzorků a reálné barvy, narozdíl od řady dalších publikací i mnoha fotografií online, které mají výrazně zvýšenou saturaci.


Jako přínos lze rozhodně hodnotit i užší zaměření publikace. V knize sice (až na výjimky) nenajdeme špičkové vzorky světové kvality, ale jedná se o ucelený a kvalitní přehled minerálů dané oblasti. Kniha tak je jistě přínosem pro sběratele minerálů, kteří se mohou seznámit se vzorky z míst, o kterých doposud bylo populárně-naučných publikací poskrovnu. Text je poměrně stručný, a přestože není psán vyloženě vědeckým stylem, pro úplné laiky budou některé termíny jistě neznámé.


Celkově publikaci hodnotím velmi pozitivně. Zcela souhlasím s autorem, že podobných populárně-naučných publikací se zaměřením na minerály ČR či dokonce určitých regionů je poskrovnu. Vychází buď poměrně obsáhlé a také vysoce odborné a drahé monografie lokalit, anebo naopak vyloženě sběratelské průvodce. A kromě nejznámějších oblastí prakticky chybí obrazové publikace pro širší veřejnost.

Comments